Als eerst moet er een arts gewaarschuwd worden. Deze zal een ‘verklaring van overlijden’ invullen waarmee later aangifte gedaan kan worden bij de gemeente. Daarna kunt u een uitvaartonderneming bellen. Neem hier rustig de tijd voor. Het is een misverstand dat de overledenene na een bepaald aantal uren niet meer verzorgd zou kunnen worden omdat…

Om alles in goede banen te leiden is naar ons idee een persoonlijk gesprek een eerste vereiste. We beginnen met goed naar u te luisteren. Daar nemen we de tijd voor. Zo kunnen wij ons goed inleven in de persoonlijkheid van de overledene en komen wij te weten wat hij of zij voor u betekende…

Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit ziet. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo’n duidelijke, weloverwogen keuze prettig, omdat zij de beslissing dan niet meer hoeven te nemen. Toch denken de meeste mensen liever niet na over hun laatste afscheid. Zij laten de…

Omdat de uitvaart steeds meer een persoonlijk karakter krijgt, is er ook meer ruimte gekomen voor gebruiken uit verschillende culturen en levensovertuigingen. Als een godsdienst of levensovertuiging een belangrijke rol in het leven speelt, komt dat vrijwel zeker tot uitdrukking bij een overlijden en een uitvaart. Ons werk is geloofsonafhankelijk. Het maakt voor ons niet…

Thuis opbaren kan belangrijk zijn voor het rouwproces.De nabestaanden kunnen zo hun dierbare het langst bij zich houden wat goed kan helpen bij de rouwverwerking. Nog vaak wordt iemand direct na overlijden met een laken over het lichaam het ziekenhuis, verzorgingstehuis of het eigen huis uitgereden. De familie blijft achter in een leegte, en weet…

De keuze in kisten, baren en andere omhulsels is groot, evenals de soorten hout, bekleding, kleur en versiersels. Naast de diverse houtsoorten worden er ook alternatieve materialen gebruikt om kisten van te maken zoals riet, wilgentenen, stof en karton. In ons aanbod hebben we ons mede laten leiden door milieu-ecologische aspecten. Aan de omhulling kan…

Aankondigingen en overig drukwerk Kaarten, brieven en/of advertenties dienen om familie, vrienden en bekenden op de hoogte te brengen van het overlijden en daarnaast als uitnodiging voor de uitvaart. Eigenlijk kan alles. Zelfgemaakte briefjes, kaartjes, maar ook het afdrukken van een foto, tekening of symbool. U kunt ook gebruik maken van ons bestaand rouwdrukwerk; collecties…

Net als bij de rouwbrieven gaat het er ook bij de overlijdensadvertentie om in de tekst zowel uw eigen gevoelens, als de betekenis van de overledene op de juiste wijze naar voren te brengen. Een advertentie is echter geen uitnodiging, maar dient veelal als bekendmaking. Net als de rouwbrief kan ook de overlijdensadvertentie voorzien worden…

Binnen de uitvaartwereld worden steeds nieuwe wegen ingeslagen. De traditionele zwarte rouwauto is allang niet meer het enige vervoermiddel naar de laatste rustplaats. Er zijn vele alternatieven op het gebied van kleur en merk. De koets met paarden is aan een revival bezig, maar ook de motor, boot, bus of zelfs (bak)fiets worden op uitvaarten…

Voorafgaand aan de begrafenis of crematie wordt er meestal een bijeenkomst/plechtigheid gehouden. Dit kan in een kerk en /of in de aula van een crematorium of op een alternatieve locatie, binnen of buiten. Een samenkomst, in wat voor vorm dan ook, is een manier om uitdrukking te geven aan de overgang van leven naar dood….

2015 © Copyright Wilma van opstal | Sitemap | Realisatie bij Communicado

Tel:        076-5201799