< Terug

Drukwerk

Aankondigingen en overig drukwerk
Kaarten, brieven en/of advertenties dienen om familie, vrienden en bekenden op de hoogte te brengen van het overlijden en daarnaast als uitnodiging voor de uitvaart. Eigenlijk kan alles. Zelfgemaakte briefjes, kaartjes, maar ook het afdrukken van een foto, tekening of symbool. U kunt ook gebruik maken van ons bestaand rouwdrukwerk; collecties brieven en kaarten in diverse stijlen en uitvoeringen.
De sfeer van een rouwkaart, -brief of -advertentie wordt mede bepaald door het taalgebruik. Dit kan zowel formeel als informeel zijn. U kunt zelf uw ideeën voor de tekst en de lay-out (uitvoering/opzet) aangeven. Wij kunnen ook samen met de nabestaanden bespreken wat belangrijk is om te vermelden. Ideeën en gevoelens worden omgezet in passende woorden.

Overig drukwerk
Bij overig drukwerk kunt u denken aan een gedachteniskaartje of aan een dankbetuiging. Ook hiervoor is alles mogelijk. Een foto van uzelf, van de natuur of een geloofssymbool, gedichten, zelf geschreven tekst, etc. Het kan een klein dubbelgevouwen kaartje zijn in dezelfde stijl als de (rouw)kaart of totaal iets anders. Wij denken met u mee.