< Terug

De plechtigheid

Voorafgaand aan de begrafenis of crematie wordt er meestal een bijeenkomst/plechtigheid gehouden. Dit kan in een kerk en/of in de aula van een crematorium zijn of op een alternatieve locatie, binnen of buiten. Een samenkomst, in wat voor vorm dan ook, is een manier om uitdrukking te geven aan de overgang van leven naar dood. Indien u een bepaalde geloofsovertuiging heeft, zal dit al een belangrijke richting geven aan de invulling van die plechtigheid. De plaats van samenkomst is mede bepalend voor de sfeer. Voorop staat dat er ruimte is voor een unieke en persoonlijke manier van afscheid nemen.

Een samenkomst geeft de mogelijkheid om stil te staan bij het leven van de overledene én wil de aanwezigen iets meegeven van troost en perspectief. Vorm en inhoud passen bij overledene en nabestaanden.

Onderdelen van een plechtigheid of samenkomst.
Voor, tijdens en aan het einde van de bijeenkomst/plechtigheid zijn er diverse momenten waarop bepaalde rituele handelingen uitgevoerd kunnen worden. Niet alleen in een kerk maar ook als men zelf een samenkomst organiseert en invulling geeft. Voorbeelden: branden van kaarsjes, (klein)kinderen steken één voor één een kaars aan en spreken een intentie uit, muziek maken, lied zingen, het leggen van voorwerpen zoals losse bloemen, steentjes, schelpen op of bij de kist. Ook bij het graf zijn rituele gebaren mogelijk: schepje zand, strooien van bloemen, bellen blazen, een laatste groet/wens.

Het gesproken verhaal kan uit allerlei onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld het vertellen van het levensverhaal van de overledene, een gedicht of verwoorden welke betekenis de overledene had voor de spreker. Dit kan door de nabestaanden zelf opgesteld en uitgesproken worden of door een zelf gekozen voorganger. Wij, als uitvaart/ritueelbegeleidsters, bieden hiervoor de gewenste ondersteuning.

Muziek vormt een belangrijk onderdeel. De lievelingsmuziek van de overledene of muziek waar een bepaalde herinnering bij hoort. U kunt ook denken aan livemuziek. Het kleinkind dat piano speelt of een fanfare orkest of doedelzakspeler die de gang naar de begraafplaats begeleidt.

Een presentatie met foto’s uit het leven van de overledene is een beeldende aanvulling op de verhalen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle aangedragen elementen één geheel vormen.

Bent u op zoek naar een alternatieve locatie voor een uitvaart en/of condoleance in Breda of omstreken? Klik dan HIER.