Visie

Leven en dood ontmoeten elkaar bij ieder afscheid

Team Wilma van Opstal

Persoonlijk afscheid
De dood is het sluitstuk van uw leven. En omdat ieder leven uniek is, mag ook ieder afscheid uniek zijn. Besloten of uitbundig, traditioneel of eigentijds. Wij helpen u een afscheid vorm te geven waarin u en andere nabestaanden zich thuis voelen. Waarin de overledene wordt herdacht en het leven gevierd zoals het bij hem/haar past. Zo kan ieder afscheid heel dichtbij en doodgewoon zijn.


Wij helpen u op weg
De dames van Uitvaartonderneming Wilma van Opstal nemen er de tijd voor, samen met u, deze unieke manier te vinden. Helder en transparant communiceren zien we als een eerste, belangrijke taak. Dat doen we door samen met u op te trekken in de dagen voor, tijdens en na de uitvaart. Vanuit vertrouwen en persoonlijk contact worden de contouren van een persoonlijk afscheid zichtbaar en vinden we de vorm en de inhoud die daarbij passen.