< Terug

Begraven of cremeren?

Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit ziet. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo’n duidelijke, weloverwogen keuze prettig, omdat zij de beslissing dan niet meer hoeven te nemen. Toch denken de meeste mensen liever niet na over hun laatste afscheid. Zij laten de keuze voor begraven of cremeren liever over aan hun nabestaanden.
Stel dat u nu nadenkt over de keuze begraven of cremeren. Dat kan de uitvaart van uzelf betreffen of die van een ander. Op basis van welke criteria kiest u dan? Puur op gevoel? De wensen van uw nabestaanden? Op grond van eerdere ervaringen in crematoria of op begraafplaatsen? De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond de uitvaart. Daarom is het goed daar wel tijdig over na te denken. Een overlijden brengt al zoveel emoties met zich mee, dat het vaak moeilijk is om op zo’n moment een weloverwogen keuze te maken. U verkleint het risico van teleurstelling achteraf, als u voor de keuze volledig op de hoogte bent van de mogelijkheden en consequenties van begraven en cremeren.

De wens van de overledene
De eerste overweging bij de keuze voor cremeren of begraven is de wens van de overledene. Zo staat het ook in de wet op de lijkbezorging, die allerlei zaken rond de uitvaart vastlegt. Al direct in het begin staat er: ‘De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene’. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden op het gebied van (natuur)begraven en cremeren, waardoor het laatste afscheid ook een heel persoonlijk afscheid kan worden: geheel naar wens van de overledene.