Overlijden van je kind

Het overlijden van je kind; van vlinderkind tot jong volwassenen. Er zijn momenten in het leven die we liever niet meemaken. Eén daarvan is het verliezen van je kind door welke oorzaak dan ook. De realiteit dringt zich dan op in de vorm van praktische zaken en keuzes rondom het afscheid. Het verstand maakt overuren in een mist van verdriet en pijn.

In de eerste dagen na het overlijden worden wensen uitgesproken en verwezenlijkt. Mogelijkheden worden afgewogen en gerealiseerd. Ook al zijn de dagen tot aan de uitvaart beperkt, er is altijd tijd om rustig bij elkaar te zijn en op eigen wijze afscheid te nemen.

Met hoofd en hart bieden wij onze ondersteuning aan bij alles wat zich voordoet. Tijdens intensief contact ontstaat een plan dat stap voor stap leidt tot een bijzonder afscheid.

Vlinderkind

Verdriet om wat niet heeft mogen zijn. Verwachtingsvol met een onomkeerbaar einde.

Afscheid nemen van een klein mensje dat je al zo dierbaar is, brengt veel verdriet met zich mee. Hoe klein je kindje ook is, er is ALTIJD een mogelijkheid om liefdevol afscheid te nemen en je kindje daarna te begraven of te cremeren.

Vanaf 24 weken zwangerschap wordt je kindje door de wet erkend. Er moet in dat geval dan ook officieel aangifte gedaan worden van geboorte en overlijden bij de gemeente.

Aandacht voor wat is en wat had kunnen zijn, verzacht de pijn van het moment. Wij kunnen je hier met zorg en aandacht in ondersteunen.

Doodgeboren kindje

Alles staat klaar. Verwachtingsvol kijk je uit naar het moment dat je kindje zich aandient om in de grote wereld te verschijnen. En dan…gaat het anders dan je had gehoopt. Een gevoel van leegte, verslagenheid en intens verdriet overvallen je: het had zo mooi kunnen zijn.

Gevoelens van vreugde slaan om in pijn, de verwelkoming wordt tevens het afscheid. Wanneer dit je overkomt, kunnen wij ondersteuning bieden bij alles wat zich aandient.

Je kind verliezen

Een kind verliezen is in onze belevingswereld een van de verdrietigste en ingrijpendste gebeurtenissen die je kunt meemaken in het leven. Ziekte of een ongeval maken veel te vroeg een einde aan het leven van degene van wie we heel veel houden. We zijn nog lang niet toe aan loslaten.

Verslagenheid maakt zich van je meester en het leven lijkt even stil te staan. En.. juist op dat moment wordt er van je gevraagd om helder te kunnen denken, te organiseren en te kiezen ten einde het mooiste afscheid te geven aan jouw kind. Wij bieden ondersteuning in deze dagen door praktische zaken te coördineren, zorg te dragen voor de verwezenlijking van wensen en samen vorm en inhoud te geven aan de uitvaart. Stap voor stap gaan we op weg naar de dag van de uitvaart. In de tussenliggende dagen proberen we zoveel mogelijk rust en tijd te creëren om afscheid te kunnen nemen van je kind en je voor te bereiden op de dag van de uitvaart.

Ook scholen, sportclubs, etc. kunnen bij de organisatie van de uitvaart worden betrokken.

Overlijden van een jong volwassene

Wanneer een jong volwassene overlijdt, komen verdriet en verbijstering naar buiten. Als ouder, broer of zus, grootouder, vriend of collega krijg je te maken met pijnlijke omstandigheden waar niemand in het leven voor kiest: een gebeurtenis die niet lijkt te kloppen met onze ideeën over het leven.

Onze rol kan hierbij zowel praktisch als gevoelmatig verlichting bieden. Samen kijken we naar dat wat nodig is. Alles stap voor stap, elke dag een stukje verder.

De uitvaart van een jongere is vaak intens en gaat over het algemeen gepaard met veel creativiteit. Meestal zijn er veel mensen direct bij de uitvaart betrokken en dragen allen hun steentje bij aan een bijzonder afscheid. Het is onze intentie om alle wensen en inbreng samen te voegen tot een passend geheel.

Opbaring en verzorging van je kind: Wat de reden van overlijden ook is en hoe ernstig de verwondingen ook mogen zijn: opbaren is vaak toch mogelijk! Wij vinden het van groot belang dat iedereen die dat wenst, afscheid kan nemen van zijn of haar dierbare. Hiervoor zijn tegenwoordig vele technieken beschikbaar.

Zelfdoding van je kind: Zelfdoding verschilt van alle andere sterfgevallen. Je wordt als het ware geconfronteerd met een rouwproces op dubbel spoor: het verdriet en de rouwarbeid om het verlies van je kind en daarnaast het besef dat je kind zelf de veroorzaker van deze gebeurtenis is. Je zult waarschijnlijk niet precies weten wat zich heeft afgespeeld in het hoofd van je kind en waarom, maar je moet de realiteit nu onder ogen zien. Ongeloof en onmacht spelen hierbij een rol.

Bij de aanvang van dit intense en zware proces kunnen wij ondersteuning en een luisterend oor bieden en mede zorg dragen voor alles wat geregeld moet worden. Tijdens intensieve begeleiding gaan we samen op zoek naar de elementen voor een passend afscheid.

Tranen worden gedroogd. Niet voor altijd, maar steeds weer.