< Terug

Het geloof

Omdat de uitvaart steeds meer een persoonlijk karakter krijgt, is er ook meer ruimte gekomen voor gebruiken uit verschillende culturen en levensovertuigingen.

Als een godsdienst of levensovertuiging een belangrijke rol in het leven speelt, komt dat vrijwel zeker tot uitdrukking bij een overlijden en een uitvaart.

Ons werk is geloofsonafhankelijk. Het maakt voor ons niet uit welke vorm van geloof u, of de overledene, belijdt: in overleg met u en de kerkelijke instanties wordt de uitvaartplechtigheid overeenkomstig de betreffende richtlijnen uitgevoerd.