< Terug

Wat te doen na overlijden

Als eerste moet er een arts gewaarschuwd worden. Deze zal een ‘verklaring van overlijden’ invullen waarmee later aangifte gedaan kan worden bij de gemeente.

Daarna kunt u een uitvaartonderneming bellen. Neem hier rustig de tijd voor. Het is een misverstand dat de overledenene na een bepaald aantal uren niet meer verzorgd zou kunnen worden omdat deze dan verstijfd zou zijn. Er zijn simpele technieken voor om de spieren na verloop van tijd weer soepel te maken zodat iemand verzorgd en aangekleed kan worden.

Het kan belangrijk zijn om de eerste uren na een overlijden nog even met elkaar te zijn, nog voordat de overledene verzorgd wordt en eventueel het huis zal gaan verlaten.

U belt ons pas als u daar aan toe bent, dan maken we een afspraak voor het eerste contact. We stellen dan alleen de eerste noodzakelijke vragen zoals de naam van de overledene, adres van overlijden en het telefoonnummer van de contactpersoon. Ook vragen we u of er een wens is om de overledene thuis op te baren of dat de voorkeur uitgaat naar een uitvaartcentrum. We hebben zelf de beschikking over een rouwhuiskamer aan de Haagweg 332 in Breda. Eventueel kunt u al kleding uitzoeken waarin u wilt dat de overledene wordt opgebaard.

Ingeval van overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar via 076-5201799. Mocht u onverhoopt een voicemail krijgen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, wij bellen u altijd binnen een uur terug, zo mogelijk nog eerder.