< Terug

Wat te doen na overlijden

Als eerste moet er een arts gewaarschuwd worden. Deze zal een ‘verklaring van overlijden’ invullen waarmee later aangifte gedaan kan worden bij de gemeente.

Daarna kunt u een uitvaartonderneming bellen. Neem hier rustig de tijd voor. Het is een misverstand dat de overledenene na een bepaald aantal uren niet meer verzorgd zou kunnen worden omdat deze dan verstijfd zou zijn. Er zijn simpele technieken voor om de spieren na verloop van tijd weer soepel te maken zodat iemand verzorgd en aangekleed kan worden.

Het kan belangrijk zijn om de eerste uren na een overlijden nog even met elkaar te zijn, nog voordat de overledene verzorgd wordt en eventueel het huis zal gaan verlaten.

U belt ons pas als u daar aan toe bent, dan maken we een afspraak voor het eerste contact. We stellen dan alleen de eerste noodzakelijke vragen zoals de naam van de overledene, adres van overlijden en het telefoonnummer van de contactpersoon. Ook vragen we u of er een wens is om de overledene thuis op te baren of dat de voorkeur uitgaat naar een uitvaartcentrum. We hebben zelf de beschikking over een rouwhuiskamer aan de Haagweg 332 in Breda. Eventueel kunt u al kleding uitzoeken waarin u wilt dat de overledene wordt opgebaard.

Na de eerste zorg voor de overledene maken we een afspraak om samen met u te gaan praten over de wensen voor het afscheid. Dat hoeft niet noodzakelijk dezelfde dag al te zijn. De wet geeft ons 6 werkdagen de tijd om het afscheid vorm te geven, waarbij de dag van overlijden niet meetelt. Wij passen ons aan uw tempo aan. Soms is er een intensieve tijd van zorg en waken aan vooraf gegaan en is het goed om even rust te nemen voordat er allerlei keuzes gemaakt moeten worden.

Vaak worden we ook gebeld wanneer een overlijden verwacht wordt. We kunnen dan alvast wat vragen beantwoorden en meedenken over evt. mogelijkheden voor het afscheid. Indien gewenst kan de uitvaartbegeleidster ook alvast komen kennismaken. Soms vinden nabestaanden, en/of degene die gaat overlijden, het fijn alvast na te denken over de vormgeving en tekst van een rouwkaart of een kist, mand of wade uit te zoeken. Ook kan het rust brengen om in dit stadium alvast een lijst met namen en adressen te maken voor degenen die een uitnodiging/kennisgeving moeten ontvangen.

Wij zijn altijd dag en nacht bereikbaar via 076-5201799. Mocht u onverhoopt een voicemail krijgen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, wij bellen u altijd binnen een uur terug, maar meestal eerder.