< Terug

LINKS

Links naar organisaties waarvan wij vinden dat deze een bezoek waard zijn:

Buutplaats, begeleiding bij laatste levensfase, uitvaart en rouwarbeid
Het doorleven van een stervens-, uitvaart-, of rouwproces is moeilijk en voor iedereen anders. Veel moet je alleen doen. Bij buutplaats vind je inspiratie en kracht om hierin je
eigen stappen te zetten.

Dementiezorg Breda
Website met informatie rondom dementie in de regio Breda voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met mensen met dementie. Dit kan de mens met dementie zelf zijn, maar dit kunnen ook de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zijn.

Dood-Gewoon, Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o.
Als je plotseling met de dood te maken krijgt, is dood helemaal niet zo gewoon. Het overlijden van een dierbaar persoon kan heel diep ingrijpen in het leven van kinderen, jongeren maar ook voor volwassenen. Ook voor het gezin, de school en andere netwerken waar zij deel van uitmaken, heeft dit ingrijpende gevolgen. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Aandacht voor deze rouw en alles wat daarbij komt kijken is heel belangrijk. Stichting Jeugd & Rouw Breda en omstreken kan in deze situaties professionele hulp en ondersteuning bieden. Voor welke vorm van hulp en ondersteuning gekozen wordt, is afhankelijk van de individuele omstandigheden en wensen.

Honingraad Breda
Als je de behoefte hebt om met lotgenoten over kanker te praten dan is de HoningRaad daarvoor een uitstekende plaats. Misschien een persoonlijk gesprek of samen met lotgenoten deelnemen aan een van onze activiteiten. Je kunt dat zelf bepalen. Alle informatie over de HoningRaad vind je op deze website en neem gerust contact met ons op. Wij zijn er tenslotte voor jou !

Hospice Breda
De mens leeft zijn eigen leven en sterft zijn eigen dood. Het sterven van mensen krijgt meer en meer een plaats in onze samenleving. Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is echter niet altijd mogelijk; wellicht zijn er geen of onvoldoende naasten of de naasten overbelast. Er kan behoefte zijn aan intensieve medische en/of verpleegkundige behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor de rustige laatste levensfase. Dan kan Hospice Breda, de plaats om rustig de laatste levensperiode door te brengen, een oplossing zijn. Hospice Breda is een woonhuis waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en naasten. Er wordt, afhankelijk van de behoefte, verzorging, verpleegkundige en medische zorg geboden alsook psychosociale en levensbeschouwelijke hulp. 24 Uur per dag zijn er in het hospice verpleegkundigen aanwezig ondersteund door vrijwilligers.

Humanitas Regio Breda
Humanitas Breda biedt contact in gesprekken ‘van Mens tot Mens’. Deze tijdelijke ondersteuning is bedoeld voor mensen in een sociaal isolement en voor mensen die door een verliessituatie geconfronteerd worden met een abrupte wending in hun leven.

In de wolken
In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Natuurbegraafplaats de Hoevens
Natuurbegraafplaats De Hoevens is centraal gelegen in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout. Deze bijzondere begraafplaats biedt de mogelijkheid tot het begraven van een lichaam of urn, midden in de natuur. Omgeven door de paradijselijke stilte van een eeuwenoud particulier landgoed. Met een unieke afscheidslocatie voor het houden van een ceremonie en condoleance.

OOK
Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie die herkenning, troost en perspectief willen bieden aan lotgenoten.

Steunpunt Zinvol
Luisteren met aandacht. Levensvragen. Een ingrijpende gebeurtenis, of juist het verstrijken van de tijd, kunnen ze ineens actueel maken. Ik word niet meer beter, hoe kan ik het leven loslaten?’ Of: ‘Heeft mijn leven op deze leeftijd nog zin?’ Vragen waar u mee worstelt, maar die u misschien niet zo makkelijk uitspreekt. Een geestelijk verzorger of gespecialiseerde vrijwilliger geeft ruimte aan zulke vragen. Luistert met aandacht en is u zo tot steun. Een reeks gesprekken met een geestelijk verzorger kan opluchting bieden, moed geven, een troost zijn. Onze mensen hebben er hun werk van gemaakt om vragen over leven en dood met u te verkennen. Samen met u spreken ze in alle rust over wat u ten diepste bezighoudt.

STiB Breda
Steunpunt informele zorg Breda (StiB) is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Iedereen die te maken heeft met mantelzorg, kan bij StiB terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op maat. StiB is er voor alle mantelzorgers in Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek.

Stichting ROeR Breda
ROeR is een samenwerkingsverband van Bredase organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en ondersteuning Rondom Overlijden en Rouw.

Wat als ik niet meer beter word
Wie met een ernstige ziekte te maken krijgt en weet dat er medisch gezien geen genezing meer mogelijk is, komt voor uiterst persoonlijke vragen en keuzes te staan. Een aantal van die vragen heeft met zorg te maken. Uit welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning kan er gekozen worden? Staat bij deze mogelijkheden de kwaliteit van leven centraal? Wordt er rekening mee gehouden dat iemand zo lang als het kan de regie wil houden? Mogelijkheden bekijken en keuzes maken in deze situatie is voor niemand gemakkelijk. Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden voor goede en gerichte zorg in de laatste levensfase. Op deze website kunt u gericht zoeken naar zorgaanbod in uw gemeente of op een gewenst soort zorgaanbod.

Weduwen en weduwnaars
Collega’s: een vereniging van weduwen en weduwnaars tot 65 jaar.