< Terug

Sparen of verzekeren?

Uitvaartkosten: sparen of verzekeren?
“Hoe reserveer ik veilig geld voor mijn uitvaart, zonder consequenties voor nu en in de toekomst?”

Deze vraag wordt te weinig gesteld. Er zijn diverse manieren om jezelf voor te bereiden op uitvaartkosten. Er zijn echter een aantal zaken waar rekening mee gehouden kan worden. Welke mogelijkheden zijn er?

SPAREN
Zelf geld apart zetten op een spaarrekening kan een goed alternatief zijn voor mensen die daarvoor de middelen en discipline hebben. Moet je echter opgenomen worden in een zorginstelling, dan wordt de hoogte van deze spaarrekening meegeteld om de WLZ-bijdrage vast te stellen (Wet Langdurige Zorg). Er wordt namelijk gekeken naar het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Soms moet spaargeld of overwaarde van een woning worden gebruikt om de eigen bijdrage te betalen.
Een schenking en/of het laten opstellen van een (levens)testament kan helpen de hoogte van de eigen bijdrage te verkleinen. Schakel daarvoor tijdig een notaris in.

UITVAARTVERZEKERING
Een uitvaartverzekering kan een geruststellende gedachte zijn. Je hoeft je geen zorgen te maken want je betaalt gedurende je leven premie en bij overlijden worden de uitvaartkosten betaald of er wordt een afgesproken bedrag uitgekeerd. Laat je echter goed informeren, want in de praktijk blijkt vaak dat niet alle kosten gedekt zijn en er toch fors moet worden bijbetaald. Of het uit te keren bedrag is veel lager omdat je kiest voor een andere uitvaartonderneming dan degene bij wie je verzekerd bent of met wie de verzekeraar afspraken heeft gemaakt.

DEPOSITO
De kosten voor een uitvaart kun je vooraf ook geheel of gedeeltelijk storten bij een depositofonds van een uitvaartonderneming. Het te storten bedrag kun je zelf bepalen Over dat bedrag wordt jaarlijks een rente uitgekeerd, maar die is op dit moment erg laag. Deposito sparen is wel waardevast en veilig. Het bedrag blijft uitsluitend bestemd voor de uitvaart en wordt niet meegerekend bij opname in een zorginstelling.

Na invullen van ons gratis werkboekje ‘Zo wil ik afscheid nemen’ kan een kostenbegroting gemaakt worden waarna je zelf het te storten depositobedrag bepaalt.
Meer weten over het deposito? Stuur een e-mail.