< Terug

Contactmiddag VOOK Prinsenbeek

De afdeling Noord Brabant West van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind organiseert voor haar leden en andere belangstellende “lotgenoten”  een contact-middag op zondag 22 maart 2015 in Katholieke Bassischool De Griffioen, Schoolstraat 45, 4841 XC Prinsenbeek. De bijeenkomst begint om 13.30 uur, maar het gebouw is al open om 13.00 uur.

We hebben voor Prinsenbeek gekozen, omdat deze gemeente midden in het “werkgebied”  van onze afdeling ligt, waardoor de reisafstanden voor iedereen korter kunnen zijn.
Het thema van de bijeenkomst is: “herinneringen aan ons kind”.
We willen via verschillende “activiteiten” met elkaar in gesprek gaan, in kleine groepjes, om samen herinneringen op te halen aan het overleden kind (soms ook overleden kinderen).
Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om ervaringen te delen, zonder dat aan een activiteit wordt deelgenomen. We verplichten tot niks.
Aan “nieuwe” ouders willen we zeker de gelegenheid bieden om in een rustige, veilige omgeving kennis te maken met vrijwilligers van onze vereniging, met elkaar en om in beslotenheid het persoonlijke verhaal te vertellen.
De boekentafel zal ook weer ruim voorzien zijn met boeken, gedichten, brochures die ons ouders soms een nadrukkelijk handvat kunnen bieden.
De contactmiddag op staat open voor ouders, grootouders en broer of zus, (vanaf 15 jaar) van een overleden kind.
Aan de aanwezigen wordt gevraagd om – als ze dat willen – een foto van het (de)overleden kind(eren) mee te brengen. Bij onze vereniging krijgen hun foto’s en namen steeds een centrale plaats bij de verschillende bijeenkomsten die we kennen.
De namen van de overleden kinderen “moeten” genoemd blijven worden.
Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep N.B. – West Vereniging Ouders van een Overleden Kind.
Liesbeth Hartendorp
Voor informatie: Liesbeth Hartendorp, tel: 0162-424692 of www.vook.nl