< Terug

Wilma van Opstal

Een pad ontstaat door erop te lopen

In 2002 startte Marjon Klaassen uit Zwolle een nieuwe opleiding tot uitvaartbegeleider op HBO-niveau. Tegenwoordig bekend als Meander uitvaartopleidingenSamen met nog 17 andere vrouwen behoor ik tot de eerste lichting die de opleiding destijds met succes heeft afgerond. Met mijn opgedane (levens)ervaringen, creativiteit, spiritualiteit en organisatorische capaciteiten had ik voldoende bagage om mij zelfstandig te vestigen als een van de eerste vrouwelijke uitvaartondernemers in Breda.

Het was zeker in de beginjaren nog pionieren maar er bleek veel behoefte aan een eigentijdse, persoonlijke en vrouwelijke aanpak van het vak.
Al binnen enkele jaren bleek dat ik dit werk niet meer alleen kon blijven doen, als ik voldoende tijd en aandacht wilde blijven geven aan de families die een beroep op mij deden. In de afgelopen jaren heeft er zich vervolgens een prachtig team om mij heen gevormd van vakvrouwen met dezelfde passie en visie en die nu ‘De Dames van Van Opstal’ worden genoemd. Tijdens uitvaarten worden we ondersteund door een aantal gastvrouwen en bij begrafenissen ook door een aantal gastheren. Waar nodig begeleiden zij veilig en respectvol nabestaanden die een overledene zelf naar het graf willen brengen en ook de kist willen laten dalen.

Inmiddels sta ik aan het roer van de onderneming en ben het eerste aanspreekpunt als u contact met ons opneemt. Wanneer u een beroep op ons doet dan zorg ik dat er zo snel mogelijk een uitvaartbegeleidster contact met u opneemt. Zij maakt concrete afspraken met u en komt naar u toe voor de eerste kennismaking, zodra u daar aan toe bent. Mocht u al eerder met een van onze dames contact hebben gehad of een persoonlijke voorkeur hebben voor een van hen, dan zullen we indien mogelijk daar rekening mee houden.

Daarnaast houd ik mij bezig met veel ondersteunende achtergrondtaken zodat de uitvaartbegeleidsters zich volledig op hun werk kunnen focussen. Ik ben ook voor hun een aanspreekpunt, luisterend oor en vraagbaak en zorg dat we als team de juiste koers blijven varen.

Vanaf het begin heb ik extra aandacht gehad voor mensen die na de uitvaart ondersteuning zoeken in het omgaan met het verlies en gemis van een dierbare. In 2006 heb ik daarom Rouwgroep Breda opgezet, inmiddels een zelfstandige stichting die openstaat voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We organiseren o.a. ontmoetingsbijeenkomsten maandelijkse wandelingen. Op de pagina Rouwgroep Breda leest u alles over de diverse activiteiten.

“Ben je nooit vrij? Sta je altijd aan?” Dat vragen mensen mij vaak. Inderdaad, ik ben altijd bereikbaar, dag en nacht, maar voel dat niet als een belasting. Af en toe vraag ik een van de dames om de telefoon een paar uur van mij over te nemen, zodat ik even volledig tijd en aandacht voor privézaken kan hebben. Ik heb inmiddels geen behoefte meer aan lange, verre vakanties. Ik heb geleerd om met regelmatige meditaties naar binnen te keren en tot rust te komen. Daar, in de stilte, tussen twee ademhalingen in, vind ik vaak antwoorden op vragen die me bezig houden en kan ik me weer opladen.

En ja, dit werk is ook een stukje roeping, voor al onze dames. De bereidheid om bereikbaar te zijn… dat kun je alleen maar opbrengen als je met hart en ziel voor dit prachtige vak hebt gekozen!