< Terug

Uus Knops, Op afstand nabij

Er is weinig dat we met z’n allen delen, tenzij geboren worden en… sterven. Het verdriet dat nabestaanden bij een overlijden voelen, verbindt ons met elkaar.

Psychotherapeut en psychiater Uus Knops, auteur van het beklijvende Casper, een rouwboek en de Troostkaarten tast nieuwe mogelijkheden af om onze rouw te beleven en over hoe we kunnen leven, ook met rouw. In Op afstand nabij onderzoekt ze wat we voor elkaar kunnen betekenen als een dierbare heengaat, weg van de geijkte paden. Ze heeft daarbij aandacht voor de overledenen, de rouwenden en voor hen die de rouwenden op afstand nabij willen zijn. Een poëtisch, betekenisvol en warm kleinood, om stil te staan bij een intrinsiek deel van het leven.