< Terug

Tinka van Holthe

Als je ziel luistert naar iedere vorm van verdriet en rouw, zoals de bloem zichzelf opent voor de zon, valt elke zichtbare en onzichtbare traan op je hart om gevoeld te worden. Dan ontstaat de verbinding en inspiratie om voor ieder mens een persoonlijk afscheid te creëren op basis van wie hij/zij is, was en altijd zal zijn.’

Bovenstaande is voor mij de essentie van mijn taak als uitvaartbegeleider.
Door de jaren heen heb ik mij op velerlei vlak laten inspireren over leven en dood. Zo is er mijn communicatie-opleiding, mijn liefde voor bloembinden en schrijven, mijn jarenlange werk in een hospice en tal van opleidingen in het kader van stervensbegeleiding, rouwarbeid en coaching. Daarnaast heeft het leven mij geleerd dat het niet kan zonder de dood en omgekeerd: deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Telkens weer is het van wezenlijk belang om stil te staan bij een mensenleven en aandacht te hebben voor de pijn en het verdriet van naasten als iemand wegvalt. Naast de praktische zaken creëren we in de dagen vlak na het overlijden samen een passend afscheid. In sommige gevallen is zelfs contact vóór het overlijden gewenst.

Aandacht voor alle betrokkenen vind ik heel belangrijk. Steeds onderzoekend op welke manier iedereen zijn/haar eigen (symbolische) stukje kan bijdragen aan een persoonlijk afscheid, om te komen tot een bijzonder moment in ieders leven.

Mijn rol als uitvaartbegeleider bestaat uit het inspireren van mensen om in hun kracht te staan, hen waar nodig te ondersteunen en alle inbreng te verbinden tot één mooi geheel.

Het einde van een mensenleven biedt de kans om  te mijmeren en te herinneren, om samen te delen. Het geeft gelegenheid tot het uiten van gevoelens en gedachten, al dan niet  met behulp van symbolen en rituelen. Het is een moment om onze  overledenen met warmte en  zachtheid  te omgeven en te gedenken op eigen wijze.