< Terug

Marieke de Groot/Jos de Keijser, Verlies door suicide

Hoe verwerk je het verlies van je partner of kind, je vader of moeder, als deze door zelfdoding is overleden? Het proces van rouw waar iemand dan doorheen moet, vergt bijzondere aandacht.

Over zelfdoding wordt vaak niet openlijk gesproken. Familie, vrienden en collega’s hebben moeite om hun houding te bepalen. Erover spreken lijkt een taboe ¬– of is het ongemak met de situatie? Feit is dat nabestaanden het extra moeilijk hebben in de verwerking van hun verlies.
Dit boek biedt hun concrete hulp. Het bevat feitelijke informatie over zelfdoding en het verloop van een rouwproces; het geeft voorbeelden van lotgenoten. Zo krijgt de lezer inzicht in gedachten en gevoelens die een nabestaande kunnen bekruipen. Daarnaast zijn er praktische modules om de eigen gedachten te beïnvloeden, steun en troost te vinden en specifieke problemen op te lossen.
Beide auteurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van rouwenden. Voor dit boek putten zij ook uit hun onderzoek naar de effectiviteit van hulp aan nabestaanden van suïcide.

ISBN: 9789025955779
Bestellen: