< Terug

Keuzes

Het leven bestaat uit keuzes: linksaf, rechtsaf, stilstaan of doorlopen, kopen of huren, cremeren of begraven.. Rondom een overlijden zijn er veel keuzes die wachten op een beslissingsmoment. Lastige dingen omdat je je tijd zoveel liever met ‘leuke’ dingen vult. Toch houdt het ons allemaal wel eens bezig.
Soms gebeuren er dingen in ons leven dat onze ‘houdbaarheidsdatum’ of die van anderen scherp in beeld komt of dat deze datum binnen afzienbare tijd verloopt. Dan komen de vragen: wat moet ik doen.., hoe wil ik afscheid van het leven nemen.., hoe zien anderen dit.., waar doe ik goed aan.. Deze vragen brengen keuzes met zich mee die niet altijd makkelijk zijn. Uit ervaring kan ik zeggen dat het helpt om op je goeie momenten eens over het einde van je leven te mijmeren en je gedachten hierover te delen met wie je lief is of ze toe te vertrouwen aan het papier of er een digitaal documentje van te maken.
Als je ‘Het Net’ afstruint naar antwoord op vragen die met het slotakkoord van je leven te maken hebben, vind je over het algemeen veel antwoorden. Ook zijn er veel ervaringsdeskundigen om ons heen die hulp kunnen bieden Het is zelfs al verhelderend om in huiselijke kring het onderwerp ter sprake te brengen: lastig om op tafel te leggen, maar vaak verhelderend voor alle gespreksgenoten. Beladen onderwerpen kunnen verrassend lichter worden als je ze deelt met anderen.
‘Weet wat je wilt.’, bestaat alleen wanneer je je in de materie verdiept en de mogelijkheden tegen elkaar afweegt. Dit vraagt tijd en aandacht. Wanneer er geen tijd (meer) is, moet het keuzemenu in sneltreinvaart worden doorgenomen.. Zoek dan iemand die je met raad en daad bijstaat en aandacht heeft voor jouw situatie. Te denken valt aan vrienden, buren, huisarts, thuiszorg, en ja, ik kom er niet onderuit ;), een uitvaartbegeleidster. Familie is vaak persoonlijk heel betrokken en niet in staat om in acute verdrietige situaties het heft in handen te nemen. Een ‘buitenstaander’ kan dan veel hulp en steun bieden. Het behoeft geen uitleg dat ook in deze situatie is een bekend wensenlijstje natuurlijk heel prettig is.
Afscheid nemen is net zo belangrijk als ontvangen worden. Geboorte en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze momenten zijn het begin en sluitstuk van ons leven en mogen gevierd worden. Keuzes bieden je de mogelijkheid om dit op eigen wijze vorm en inhoud te geven.
Tinka.