< Terug

Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst

Uitnodiging jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst  “Leven met herinnering”, voor allen die stil willen staan bij het verlies van een dierbare.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op zondag 30 oktober 2016 van 15.00 tot 16.00 uur in de Michaëlkerk, Hooghout 67 te Breda. De toegang is gratis.
Samen stil staan bij de herinnering aan de geliefde die gestorven is. Maar ook samen vooruit kijken naar het leven dat nog voor ons ligt. Verhalen van nabestaanden, muziek, dans, rituelen van licht en het noemen van namen zullen in deze bijeenkomst een plaats krijgen als teken van herinneren en herdenken.
Dit jaar wordt de herdenkingsbijeenkomst voor de 18e keer gehouden.
De organisatie is in handen van Stichting ROeR,  een samenwerkingsverband van Bredase organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en ondersteuning Rondom Overlijden en Rouw.
Wij willen deze bijeenkomst van harte bij u aanbevelen!