< Terug

DEPOSITO

Uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk storten bij de
‘Stichting Deposito Fonds Uitvaartonderneming Wilma van Opstal’

VOOR WIE
In principe voor iedereen.
Vooral voor degenen die vanwege hun leeftijd of om andere redenen geen verzekering tegen maandpremie meer kunnen of willen afsluiten en toch zelf de kosten voor een begrafenis of crematie willen voldoen. Een storting in het depositofonds kan tevens een waardevolle aanvulling betekenen op de door u in het verleden gesloten verzekeringen. De verzekerde bedragen en de depositostorting zorgen er dan samen voor dat er voldoende middelen zijn om de begrafenis – of crematiekosten te kunnen voldoen. Een geruststellende gedachte dat alles goed geregeld is, voor het geval dat…

OPNAME ZORGINSTELLING
Bij opname in een zorginstelling moet WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage worden betaald.
De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door te kijken naar het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Zo moet u bij opname een gedeelte van bijvoorbeeld uw spaargeld of overwaarde van uw woning gebruiken om de eigen bijdrage te betalen. Voor de hoogte van de eigen bijdrage wordt gekeken naar uw vermogen van 2 jaar geleden. Het kan dus zijn dat u het spaargeld wat u gereserveerd hebt voor uw uitvaart moet aanspreken voor de eigen bijdrage.|

HOE WERKT HET
Het te storten bedrag is voor iedereen verschillend, afhankelijk van de persoonlijke wensen en of men al geheel of gedeeltelijk verzekerd is. Over het gestorte bedrag wordt jaarlijks een samen-
gestelde rente uitgekeerd. Jaarlijks ontvangt u een afschrift met daarop het totaal gestorte bedrag vermeerderd met rente. De door u gestorte bedragen, alsmede de jaarlijkse rente daarover, zijn en blijven uitsluitend bestemd voor de voldoening van de uitvaartkosten en zijn als zodanig niet meer opeisbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal maakt desgewenst, geheel vrijblijvend,
een begroting van de uitvaartkosten gebaseerd op uw persoonlijke wensen.

DE VOORDELEN
– geen jarenlange premiebetaling
– geen leeftijdsgrenzen
– geen vragen over gezondheid
– zelf de hoogte van de storting(en) bepalen
– waardevast door samengestelde rente
– een veilige spaarmethode voor de kosten van een uitvaart

Wilt u meer weten, het reglement toegestuurd krijgen van Stichting Depositofonds Uitvaartonderneming Wilma van Opstal, of wenst u een kostenbegroting op maat? Vul het formulier in of bel (076) 520 17 99.  We maken daar graag even tijd voor

Informatie Stichting Depositofonds