Bijzondere artikelen en achtergrondinformatie rondom overlijden, afscheid nemen en rouwverwerking:
Terugblik Open Dag 2010
Op zondag 21 maart 2010 organiseerde Uitvaartonderneming Wilma van Opstal een grote uitvaartinformatiedag in Korenmolen de Hoop aan de Liesboslaan 35 in Breda (Princenhage). In een sfeervolle ambiance heeft men kennis kunnen maken met bijzonder toegewijde mensen uit de palliatieve zorg, uitvaartbegeleiding en rouwverwerking.
Chatten over dood en rouw
DOODgewoon? De website van doodgewoon online is een initiatief van Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o. Door middel van de website willen de medewerkers van deze website jongeren ondersteunen door middel van een online lotgenotencontact en forum.
Condoleancelocaties Breda e.o.
Locaties waar u welkom bent voor een condoleance bijeenkomst na afloop van een uitvaart.
NVVE
Nederlandse vereniging voor vrijwillig levenseind
Laatste verzorging
Na een overlijden zal in de meeste gevallen ‘de laatste verzorging’ van het lichaam plaatsvinden, wat in de volksmond ook wel ‘afleggen’ wordt genoemd. Nog niet zo lang geleden was dat een zaak waar meestal geen nabestaanden bij aanwezig waren, maar door ‘mannen in zwarte pakken’ werd uitgevoerd.
Begraven of cremeren?
Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit ziet. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo’n duidelijke, weloverwogen keuze prettig, omdat zij de beslissing dan niet meer hoeven te nemen. Toch denken de meeste mensen liever niet na over hun laatste afscheid. Zij laten de keuze voor begraven of cremeren liever over aan hun nabestaanden.
Stichting Depositofonds Uitvaartonderneming Wilma van Opstal
Uitvaartonderneming Wilma van Opstal biedt u de mogelijkheid om de kosten voor uw uitvaart, geheel of gedeeltelijk te storten bij de
‘Stichting Depositofonds Uitvaartonderneming Wilma van Opstal’.
Nieuwe rituelen bij het afscheid
Invulling en vormgeving van de afscheidsviering / uitvaartdienst
Afscheid nemen van je kind
De laatste verzorging Bij het overlijden van een baby of kind is het van groot belang ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de laatste verzorging. In de meeste gevallen kunnen kinderen na een overlijden thuis blijven tot aan de dag van de uitvaart.
Alternatieve methode van koelen:
Het gebruik van graszoden en de zachte kist
Voor het koelen van overledenen wordt meestal koelapparatuur gebruikt. Sommige geloofs- en levensovertuigingen geven de voorkeur aan natuurlijke methoden boven het gebruik van dit soort mechanische koelmetheden.
Thanatopraxie
Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd, waardoor de overledene toonbaar blijft. De..
Wet op de Lijkbezorging
De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet uit 1991 die regelt wat er met een menselijk lichaam moet gebeuren na dood te zijn geboren of na te zijn overleden.
Niet-natuurlijke dood
Het overlijden van iemand kan een natuurlijke of een niet-natuurlijke oorzaak hebben. Natuurlijke oorzaken zijn ouderdom of een ziekte. Niet-natuurlijke oorzaken zijn een ongeluk of geweld.
Een plek om te sterven
U heeft niet altijd iets te zeggen over de plaats waar u bent als u komt te overlijden. Het is toch goed te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn.
Lezing Manu Keirse
Prof. dr. Manu Keirse is klinisch psycholoog en algemeen directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis H. Hart te Leuven, hoofddocent aan de faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven en hoogleraar in deeltijd aan de Beneluxuniversiteit in Eindhoven.
Roze uitvaart
Dé homo- of lesbische uitvaart bestaat niet. De kist kan roze zijn, maar ook klassiek eiken, de dragers kunnen allemaal vrouw zijn of juist allemaal man. Waar het om gaat is dat de uitvaart past bij de overledene en klopt voor de nabestaanden.
CategoryAanbevolen

2015 © Copyright Wilma van opstal | Sitemap | Realisatie bij Communicado

Tel:        076-5201799