Links naar websites van mensen en organisaties die zich op de één of andere wijze bezighouden met het vernieuwen en moderniseren van het uitvaartgebeuren en waarvan wij vinden dat een bezoek de moeite waard kan zijn
Anderzijds
Op deze website kunt u ideeën opdoen voor een uitvaart die met recht een persoonlijk afscheid genoemd kan worden; ook voor wat u nadien kunt doen – de herinnering en het gedenken inhoud en vorm geven – zult u vele suggesties tegenkomen.

De begrafenis
Informatie, handige links en adressen van bedrijven en instellingen die actief zijn in de uitvaartbranche.

Dementiezorg Breda
Website met informatie rondom dementie in de regio Breda voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met mensen met dementie. Dit kan de mens met dementie zelf zijn, maar dit kunnen ook de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zijn.

Digitale Sociale Kaart (DISK)
DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en Wwb.

Dood Gewoon
Vaak is de dood helemaal niet zo gewoon. Het ernstig ziek zijn en sterven van een dierbaar persoon kan heel diep ingrijpen in het leven van kinderen en jongeren. Ook voor het gezin waaruit deze kinderen of jongeren komen, voor de scholen die zij bezoeken of voor andere organisaties waarvan zij deel uit maken, heeft zo’n gebeurtenis ingrijpende gevolgen. De Stichting:”Jeugd en Rouw Breda e.o.” kan in deze situaties professionele hulp en ondersteuning bieden.

FreelanceCare
Freelance Care is een kleine organisatie die zich toegelegd heeft op het leveren van professionele en flexibele thuiszorg. Onze organisatie vindt haar oorsprong in de wijkverpleging in de jaren tachtig. Vanuit deze kennis en ervaring bieden wij flexibele oplossingen voor al uw zorgbehoeften.

Freson
Freson Producties heeft zich gespecialiseerd in het maken van uitvaartreportages. Dit kan door middel van foto’s in een album, film op DVD, cd-rom of VHS.

Grafkist
Radboud Spruit heeft zijn atelier in Utrecht waar hij grafkisten ontwerpt en vervaardigt. Hij laat zich inspireren door eigen ervaringen en creëert vormen die een kist een andere uitstraling geven.De kisten zijn handgemaakt en met veel zorg afgewerkt. Op zijn website ziet u een aantal voorbeelden en vindt u informatie.

Grafkunstenaar
Grafmonumenten, grafstenen met een verhaal. Uw verhaal wordt een herinnering, door Christine Kortland met aandacht en liefde vastgelegd in steen. In haar atelier in Rotterdam maakt zij gedenksieraden maar vooral grafstenen en grafmonumenten. Ook voor een urnengraf of kindergraf creëert zij een passend monument.
In de wolken
In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Hemelse Manden
Hemelse Manden is een bedrijf dat handgemaakte wilgentenen grafmanden levert. De wens om niet in een kist begraven of gecremeerd te worden groeit. Elke mand is uniek en wordt op ambachtelijke wijze gevlochten.

Hospice Breda
De mens leeft zijn eigen leven en sterft zijn eigen dood. Het sterven van mensen krijgt meer en meer een plaats in onze samenleving. Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is echter niet altijd mogelijk; wellicht zijn er geen of onvoldoende naasten of de naasten overbelast. Er kan behoefte zijn aan intensieve medische en / of verpleegkundige behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor de rustige laatste levensfase. Dan kan Hospice Breda, de plaats om rustig de laatste levensperiode door te brengen, een oplossing zijn. Hospice Breda is een woonhuis waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en naasten. Er wordt, afhankelijk van de behoefte, verzorging, verpleegkundige en medische zorg geboden alsook psychosociale en levensbeschouwelijke hulp. 24 Uur per dag zijn er in het hospice verpleegkundigen aanwezig ondersteund door vrijwilligers.

Iriza
Stichting Iriza hulpmiddelen biedt aan ouders, verzorgers en leerkrachten om op een eenvoudige en kinderlijke wijze met kinderen te praten over doodgaan en afscheid nemen. Onze boekjes en cd’s geven uitleg over wat doodgaan is, wat begraven is, wat cremeren is, hoe je afscheid kunt nemen van iemand die dood is gegaan of hoe je naar een afscheid kunt toeleven.

Lieve Engeltjes
Stichting Lieve Engeltjes is een contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind. Dit zijn in de eerste plaats ouders, maar ook alle anderen die binnen of buiten hun familie met het overlijden van een kindje te maken hebben gehad.

LifeGem
Een Herinneringsdiamant van LifeGem is een symbool welke u altijd zal doen denken aan de mooie momenten die u samen met uw dierbare hebt beleefd.Het is een diamant waarin crematie-as of een haarlok van uw dierbare is verwerkt. Hierdoor is uw geliefde altijd op een bijzondere en discrete manier dichtbij.

Memento Gedenkbeelden
Stichting Memento is in 1991 opgericht en bestaat uit een groep van 20 kunstenaars. Naast vrij werk maken zij gedenkbeelden, van grafbeelden tot urnen. Iedere kunstenaar hanteert daarbij een eigen materiaalgebruik en beeldtaal.

Natuurbegraafplaats
Bergerbos is een natuurbegraafplaats in St.Odiliënberg. Al wandelend door dit bijzondere bos merk je niet op dat je op een begraafplaats bent. Geen geijkte rijen graven, geen keurig aangeharkte paadjes, geen afgedwongen stilte. Wel doorgezaagde boomstammen die mensen gebruiken om met een kannetje koffie, een glaasje wijn of een leesboek bij het graf te zitten. Of gewoon de stilte en de rust inademen die dit bos je biedt.

Netwerk Uitvaartvernieuwers
Mensen willen een eigen en persoonlijke invulling van het afscheid van een dierbare. In deze ontwikkeling spelen de leden van het Netwerk Uitvaartvernieuwers een voortrekkersrol. Met deze website stellen de leden zich aan u voor.

Praktijk Bo
Gezinsbegeleiding en -ondersteuning. Wanneer je als gezin geconfronteerd wordt met ingrijpende ziekte, sterven of rouw kunnen er veel vragen, emoties en mogelijk ook problemen spelen. Hoe ga je er als ouders/verzorgers mee om als je kind ingrijpend ziek is? Wat begrijpt jouw kind van zijn of haar ziekte en wat betekent dit voor de broer of zus? Hoe vertel je het je kinderen als je zelf ingrijpend ziek bent en mogelijk te overlijden komt? Hoe betrek je kinderen bij ziekte, sterven en rouw?

PS Vergeet me niet
Wat zou jij het liefste in een doosje willen doen…? PSvergeetmeniet® helpt mensen om een vaste plek te creëren waar tastbare en dierbare herinneringen worden bewaard. Zo worden bijzondere momenten niet vergeten en krijgen ze een vaste plaats. Een efficiënt ingerichte doos voor het bewaren van tastbare herinneringen.

ROeR Breda
ROeR is een samenwerkingsverband van Bredase organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en ondersteuning Rondom Overlijden en Rouw.
RVS Grafmonumenten

Bijzondere, mooie én persoonlijke grafmonumenten van roestvast edelstaal door kunstenaar Jeroen Stok.

Rouwboeken

Het meest complete overzicht van rouwboeken in Nederland

Rouwstallen
Stijlvolle uitvaart in wit of zwart met rouwkoets, aangespannen met 2,4,6 of 8 paarden, met koetsier en postiljon.

Seker Uitvaartproducten
Seker Uitvaart Solutions levert uitvaartproducten die het milieu respecteren en beantwoorden aan de geldende Europese normen, zoals bijvoorbeeld kartonnen kisten, wilgentenen manden etc. voor wie een begrafenis of crematie wenst die in overeenstemming is met hun levensvisie.

Sensoor
Sensoor, dag en nacht voor een goed gesprek. Een verlies kan veel emoties en gevoelens losmaken. Dan is het soms fijn je hart te luchten, je verhaal kwijt te kunnen. De vrijwilligers van Sensoor zijn er voor iedereen die wil praten over zijn’haar rouw- en verlieservaringen. Dit kan betrekking hebben op een partner, kind, ouder, vriend of vriendin. Maar ook op verlies van bijvoorbeeld gezondheid of werk.

Troostgoed
’Wat doen we met de spullen?’ Na het overlijden van een dierbare komt iedereen voor die vraag te staan. Oma’s zelf geborduurde schilderijtjes… Vaders favoriete overhemd en stropdas… Het knuffeltje van je dochter… Veel van deze spullen hebben een bijzondere emotionele waarde. Ze brengen mooie en fijne herinneringen met zich mee. Maar wat doe je ermee? Door die spullen een mooie nieuwe vorm te geven, kunnen ze hen die er niet meer zijn een beetje dichterbij brengen.


Uitvaart.nl

Uitgebreide website met allerlei informatie en adressen rondom uitvaartzorg.

Uitvaartbus
In plaats van de traditionele rouwauto met volgwagens kan men tegenwoordig ook kiezen voor een Uitvaartbus. Een stijlvolle bus voor 15-20 personen waarbij de overledene in hun midden staat. Echt tot het einde bij elkaar zijn, van huis, uitvaartcentrum, kerk, naar begraafplaats of crematorium en daarna naar het condoleanceadres. De bus is ook goed toegankelijk voor ouderen en mindervaliden.

Uitvaart Bijwonen.nl
Memoria Media biedt de mogelijkheid om een plechtigheid die gehouden wordt in een van de aula’s van crematorium Zuylen het afscheid vast te leggen op DVD en indien gewenst uit te zenden via het internet. Nabestaanden, die niet persoonlijk bij het afscheid aanwezig kunnen zijn, kunnen zo de dienst live op afstand bijwonen.

Uitvaartinformatie
Op deze website vindt u via allerlei links een breed aanbod van informatie over vrijwel alle aspecten rondom overlijden, uitvaart, cremeren, begraven en rouw.

Uitvaartsite
Website met adressen van bedrijven werkzaam in de uitvaartbranch.

Vereniging Ouders Overleden Kind
Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK) is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

Verlies en rouw op het werk
Organisaties rouwen niet … mensen in organisaties wel! Organisaties bestaan uit mensen. Aandacht voor verlies en rouw raakt dus fundamenteel aan de ‘humaniteit’ van organisaties. Deze site wil een ingang zijn voor allen die beroepsmatig in aanraking komen met verlies en rouw, zowel rondom de omgang met overlijden als de omgang met verlieservaringen bij organisatieverandering (waaronder ontslag en arbeidsmobiliteit). Een site dus voor iedereen die werkt!

Wat als ik niet meer beter word
Wie met een ernstige ziekte te maken krijgt en weet dat er medisch gezien geen genezing meer mogelijk is, komt voor uiterst persoonlijke vragen en keuzes te staan. Een aantal van die vragen heeft met zorg te maken. Uit welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning kan er gekozen worden? Staat bij deze mogelijkheden de kwaliteit van leven centraal? Wordt er rekening mee gehouden dat iemand zo lang als het kan de regie wil houden? Mogelijkheden bekijken en keuzes maken in deze situatie is voor niemand gemakkelijk. Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden voor goede en gerichte zorg in de laatste levensfase. Op deze website kunt u gericht zoeken naar zorgaanbod in uw gemeente of op een gewenst soort zorgaanbod.

Weduwen en weduwnaars
Collega’s: een vereniging van weduwen en weduwnaars tot 65 jaar.

Wilhelminabos
Het Koningin Wilhelminbos, ter nagedachtenis aan dierbaren die aan kanker zijn overleden.

Zorgverklaring
De Zorgverklaring is een persoonlijk document, waarmee mensen op een wettelijk erkende wijze en tot in detail kunnen vastleggen onder welke condities en op welke manier ze wel of juist niet medisch en verpleegkundig behandeld en verzorgd willen worden in hun laatste levensfase. Het is een betrouwbaar hulpmiddel, waarmee voorkomen kan worden dat de dingen waar mensen bang voor zijn met betrekking tot hun eigen laatste levensfase kunnen plaatsvinden.
CategoryAanbevolen

2015 © Copyright Wilma van opstal | Sitemap | Realisatie bij Communicado

Tel:        076-5201799