Links naar websites van mensen en organisaties waarvan wij vinden dat deze een bezoek waard zijn:

Dementiezorg Breda
Website met informatie rondom dementie in de regio Breda voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met mensen met dementie. Dit kan de mens met dementie zelf zijn, maar dit kunnen ook de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zijn.

Digitale Sociale Kaart (DISK)
DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en Wwb.

Hospice Breda
De mens leeft zijn eigen leven en sterft zijn eigen dood. Het sterven van mensen krijgt meer en meer een plaats in onze samenleving. Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is echter niet altijd mogelijk; wellicht zijn er geen of onvoldoende naasten of de naasten overbelast. Er kan behoefte zijn aan intensieve medische en/of verpleegkundige behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor de rustige laatste levensfase. Dan kan Hospice Breda, de plaats om rustig de laatste levensperiode door te brengen, een oplossing zijn. Hospice Breda is een woonhuis waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en naasten. Er wordt, afhankelijk van de behoefte, verzorging, verpleegkundige en medische zorg geboden alsook psychosociale en levensbeschouwelijke hulp. 24 Uur per dag zijn er in het hospice verpleegkundigen aanwezig ondersteund door vrijwilligers.

In de wolken
In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Natuurbegraafplaats de Hoevens
Natuurbegraafplaats De Hoevens is centraal gelegen in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout. Deze bijzondere begraafplaats biedt de mogelijkheid tot het begraven van een lichaam of urn, midden in de natuur. Omgeven door de paradijselijke stilte van een eeuwenoud particulier landgoed. Met een unieke afscheidslocatie voor het houden van een ceremonie en condoleance.

Netwerk Uitvaartvernieuwers
Mensen willen een eigen en persoonlijke invulling van het afscheid van een dierbare. In deze ontwikkeling spelen de leden van het Netwerk Uitvaartvernieuwers een voortrekkersrol. Met deze website stellen de leden zich aan u voor.

OOK
Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie die herkenning, troost en perspectief willen bieden aan lotgenoten.

Stichting ROeR Breda
ROeR is een samenwerkingsverband van Bredase organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en ondersteuning Rondom Overlijden en Rouw.

Wat als ik niet meer beter word
Wie met een ernstige ziekte te maken krijgt en weet dat er medisch gezien geen genezing meer mogelijk is, komt voor uiterst persoonlijke vragen en keuzes te staan. Een aantal van die vragen heeft met zorg te maken. Uit welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning kan er gekozen worden? Staat bij deze mogelijkheden de kwaliteit van leven centraal? Wordt er rekening mee gehouden dat iemand zo lang als het kan de regie wil houden? Mogelijkheden bekijken en keuzes maken in deze situatie is voor niemand gemakkelijk. Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden voor goede en gerichte zorg in de laatste levensfase. Op deze website kunt u gericht zoeken naar zorgaanbod in uw gemeente of op een gewenst soort zorgaanbod.

Weduwen en weduwnaars
Collega’s: een vereniging van weduwen en weduwnaars tot 65 jaar.

CategoryAanbevolen

2015 © Copyright Wilma van opstal | Sitemap | Realisatie bij Communicado

Tel:        076-5201799